انتشارات پیام مهر عدالت | بانک عرضه و فروش محصولات فرهنگی قرآنی مذهبیhttps://mehrgift.irانتشارات پیام مهر عدالت | بانک عرضه و فروش محصولات فرهنگی قرآنی مذهبیfaانتشارات پیام مهر عدالت | بانک عرضه و فروش محصولات فرهنگی قرآنی مذهبیhttps://mehrgift.ir/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://mehrgift.ir162130انتشارات پیام مهر عدالت | بانک عرضه و فروش محصولات فرهنگی قرآنی مذهبیCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 دانشنامه گنج دانش علم بشر از ابتدا https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش -علم-بشر-از-ابتدا <img src='./Administrator/files/ProductPic/بشر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزیری قابدار گالینگور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-قابدار-گالینگور <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری قابدار گالینگور.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری قابدار گالینگور</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : نورهدایت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دیوان حافظ جیبی با فال قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-حافظ-جیبی-با-فال-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ جیبی با فال قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان حافظ جیبی با فال قابدار</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 13*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :560 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن رحلی سلطانی نفيس ترموکاغذ تحریر جعبه دار رویداد https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-سلطانی-نفيس-ترموکاغذ-تحریر-جعبه-دار-رویداد <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی سلطانی نفيس ترموکاغذ تحریر جعبه دار رویداد 400ف.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن رحلی سلطانی نفيس ترموکاغذ تحریر جعبه دار رویداد&nbsp;<span><br /></span></p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 25.5*34&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر کاغذ کرم</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای (ویرایش جدید)</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 چهل قانون ملت عشق https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=چهل-قانون-ملت-عشق <img src='./Administrator/files/ProductPic/ملت عشق....jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دانشنامه گنج دانش مدرسه تاریخ و سیاست https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه گنج دانش مدرسه تاریخ و سیاست <img src='./Administrator/files/ProductPic/تاریخ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دانشنامه گنج دانش پزشکی و سلامت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-پزشکی-و-سلامت <img src='./Administrator/files/ProductPic/پزشکی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزیری گالینگور سفید https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-گالینگور-سفید <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری گالینگور سفید..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری گالینگور سفید</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :604 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : کاتبان وحی</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 گلستان سعدی وزیری معطر چرم جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=گلستان-سعدی-وزیری-معطر-چرم-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگلستان.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;گلستان سعدی وزیری معطر چرم جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :352 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 گلستان وزيري قابدار 5 رنگ https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=گلستان-وزيري-قابدار-5-رنگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/aگلستان وزيری گلاسه قابدار ترمو ليزری.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :گلستان وزيري قابدار 5 رنگ</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; 17.5*24.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : سلفون</p> <p>نوع کاغذ : تحریر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :352 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری سفید عروس جعبه دار نفیس https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری سفید عروس جعبه دار نفیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری سفید عروس جعبه دار نفیس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری سفید عروس جعبه دار نفیس</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن جیبی معطر عروس نفیس جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-جیبی-معطر-عروس-نفیس-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن جیبی معطر عروس نفیس جعبه دا.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن جیبی معطر عروس نفیس جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 21*18&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 رحل MDF س 40*18 پلاک دار کد 173 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=رحل-MDF-س-40*18-پلاک-دار-کد-173 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رحل 173.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزيری تحرير قابدار سفيد طلاکوب کد 165 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-تحرير-قابدار-سفيد-طلاکوب-کد-165 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری تحرير قابدار سفيد طلاکوب کد 165..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزيری تحرير قابدار سفيد طلاکوب کد 165</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17*25.5</p> <p>نوع جلد :&nbsp;قابدار سفید طلاکوب</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;تحریر 4رنگ</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 دیوان حافظ با فال پالتویی ترمو قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-حافظ-با-فال-پالتویی-ترمو-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ با فال پالتویی ترمو قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان حافظ پالتویی ترمو -داخل رنگی با فال</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :9.5*16.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :576 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 کتاب داستان های هزار و یک شب وزیری چرم بَرشی قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-داستان-های-هزار-و-یک-شب-وزیری-چرم-بَرشی-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتاب داستان های هزار و یک شب وزیری چرم بَرشی قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کتاب داستان های هزار و یک شب وزیری چرم بَرشی قابدار</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p><span style="font-size: 10pt;">سایز : 18.5*25.5&nbsp; سانتیمتر</span></p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p><span style="font-size: 10pt;">نوع کاغذ : تحریر</span></p> <p>تعداد صفحات :1440 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن اشرفی وزیری ترمو برشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-اشرفی-وزیری-ترمو-برشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن اشرفی وزیری چرم قابدار بُرشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن اشرفی وزیری ترمو برشی</p> <p>قطع کتاب : اشرفی وزیری</p> <p>سایز : 18.5*25.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp; لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن وزیری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد 191 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد 191 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد 191.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد 191</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;27*21</p> <p>نوع جلد : جعبه دار چرم پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 قرآن وزيري سفيد 4قل پايه دار کد 168 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيري-سفيد-4قل-پايه-دار-کد-168 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيري سفيد 4قل پايه دار کد 168.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيري سفيد 4قل پايه دار کد 168</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5<span style="font-size: 10pt;">&nbsp; سانتیمتر</span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 616 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پهلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 ست قرآن تسبیح و صلوات شمار جعبه لپتابی سفید کد 170 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=ست قرآن-تسبیح-و-صلوات-شمار-جعبه-لپ-تابی-سفید-کد-170 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 170.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول : ست قرآن تسبیح و صلوات شمار جعبه لپتابی سفید کد 170&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;29.5*29.5</p> <p>نوع جلد :&nbsp;جعبه لپتابی سفید</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>خط :&nbsp;رایانه (رسم الخط عثمان طه)</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 منتخب مفاتیح پالتویی داخل رنگی و جلد رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب-مفاتیح-پالتویی-داخل-رنگی-و-جلد-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب مفاتیح پالتویی داخل رنگی و جلد رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;منتخب مفاتیح پالتویی داخل رنگی و جلد رنگی</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 15.5*9&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات :768 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 خیام و حافظ وزیری چرم لیزری معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=خیام-و-حافظ-وزیری-چرم-لیزری-معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/خیام و حافظ وزیری چرم لیزری معطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;خیام و حافظ وزیری چرم لیزری معطر قاب بازشو برشی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 نهج البلاغه وزیری جلد سلفون https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=نهج البلاغه-وزیری-جلد-سلفون <img src='./Administrator/files/ProductPic/نهج البلاغه وزیری جلد سلفون.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;نهج البلاغه وزیری جلد سلفون&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : سلفون</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :624 صفحه</p> <p>ترجمه : ممحمد دشتی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دانشنامه نوجوان گنج دانش جنگ https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه نوجوان گنج دانش جنگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/جنگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 سنن النبی پالتویی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=سنن-النبی-پالتویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/سنن النبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;سنن النبی</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 6.5*16.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :384 صفحه</p> <p>ترجمه : حسین استاد ولی</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 ساغر و ساقی رحلی نفیس چرم جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=ساغر-و-ساقی-رحلی-نفیس-چرم-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/ساغر و ساقی رحلی نفیس چرم جعبه دار..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;ساغر و ساقی رحلی نفیس چرم جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 29.5*38&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :280 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : راه بیکران</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دیوان حافظ پالتویی ترمو با جلدهای رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان حافظ پالتویی ترمو با جلدهای رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ پالتویی ترمو با جلدهای رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قدیوان حافظ پالتویی ترمو با جلدهای رنگی</p> <p>قطع کتاب : چالتویی</p> <p>سایز : 9*15.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :576 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 گلواژه های نوحه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=گلواژه-های-نوحه <img src='./Administrator/files/ProductPic/گلواژه های نوحه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزيری عروس قابدار چرم گلاسه پلاک رنگی کد 123 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-عروس-قابدار-چرم-گلاسه-پلاک-رنگی-کد-123 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری عروس قابدار چرم گلاسه پلاک رنگی کد 123.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزيری عروس قابدار چرم گلاسه پلاک رنگی کد 123</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;25*17</p> <p>نوع جلد :&nbsp;عروس قابدار چرم 4قل پلاک رنگی<span><br /></span></p> <p>نوع کاغذ : گلاسه 4 رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزيري قابدار چرم پلاک رنگي لب طلا کد147 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيري-قابدار-چرم-پلاک-رنگي-لب-طلا-کد-147 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيري قابدار چرم پلاک رنگي لب طلا کد147.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيري قابدار چرم پلاک رنگي لب طلا کد147</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 24.5*18&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيري جعبه دار سفيد پلاک رنگي خورشيدي کد93 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزير-جعبه-دار-سفيد-پلاک-رنگي-خورشيدي-کد-93 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيري جعبه دار سفيد پلاک رنگي خورشيدي کد93.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيري جعبه دار سفيد پلاک رنگي خورشيدي کد93</p> <p>قطع کتاب : ,cdvd</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 بابا لنگ دراز https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بابا لنگ دراز <img src='./Administrator/files/ProductPic/بابا لنگ دراز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دانشنامه گنج دانش ورزش https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-ورزش <img src='./Administrator/files/ProductPic/ورزش.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 عشق هرگز نمیمیرد- بلندی های بادگیر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=عشق هرگز نمیمیرد- بلندی های بادگیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/عشق.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب گلواژه های خونین1 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب گلواژه های خونین1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/خونین 1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دانشنامه گنج دانش تغذیه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-تغذیه <img src='./Administrator/files/ProductPic/تغذیه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 نهج البلاغه جیبی گالینگور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=نهج البلاغه-جیبی-گالینگور <img src='./Administrator/files/ProductPic/نهج البلاغه جیبی - در دو مدل چرم و گالینگور.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;نهج البلاغه جیبی گالینگور</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 13.5*17.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 912 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : پیام آزادی</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دانشنامه گنج دانش مدرسه جهان علم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-مدرسه-جهان-علم <img src='./Administrator/files/ProductPic/علم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن رحلي عروس جعبه دار چرم پلاک رنگي کد132 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلي-عروس-جعبه-دار-چرم-پلاک-رنگي-کد-132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلي عروس جعبه دار چرم پلاک رنگي کد132.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلي عروس جعبه دار چرم پلاک رنگي&nbsp; کد132</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p><span style="font-size: 10pt;">سایز : 29*37</span></p> <p>نوع جلد : عروس جعبه دار چرم پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزیری (بدون ترجمه) ترمو-کاغذ کرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری (بدون ترجمه) ترمو-کاغذ کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران بدون ترجمه.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری (بدون ترجمه) ترمو-کاغذ کرم&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;<span>24*18</span></p> <p>نوع جلد : ترمو&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : بدون ترجمه</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 کتاب رحلی نقاشی کودکان 16 جلدی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-رحلی-نقاشی-کودکان-16-جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدفتر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن رحلی ترمو قابدار کشویی نفيس دفتر رويداد https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-ترمو-قابدار-کشویی-نفيس-دفتر-رويداد <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی ترمو قابدار کشویی نفيس دفتر رويداد.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;مصحف کعبه معطر</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 25*33.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم برشی&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : تحریر کاغذ کرم</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای (ویرایش جدید )</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 حافظ جيبی چرم بافال قابدار بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-جيبی-چرم-بافال-قابدار-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/حافظ جيبی چرم بافال قابدار بُرشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :حافظ جيبی چرم بافال قابدار بُرشی</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 8.5*15.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :574 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دانشنامه گنج دانش مدرسه فرهنگ و هنر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-مدرسه-فرهنگ-و-هنر <img src='./Administrator/files/ProductPic/فرهنگ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 یاران ناب https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=یاران-ناب <img src='./Administrator/files/ProductPic/یاران ناب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, March 2, 2020 قرآن وزیری عثمان طه (ترمو / منبت ) قاب کشویی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری عثمان طه (ترمو / منبت ) قاب کشویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکد120356.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری عثمان طه (ترمو / منبت ) قاب کشویی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;25.5*17</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم قابدار بُرشی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;تحریر 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 زندگی به رنگ خدا https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=زندگی-به-رنگ-خدا <img src='./Administrator/files/ProductPic/زندگی به رنگ خدا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن رقعی نفیس قاب بازشو داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن رقعی نفیس قاب بازشو داخل رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رقعی نفیس قاب بازشو داخل رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن رقعی نفیس قاب بازشو داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب :رقعی</p> <p>سایز :15.5*12.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 بیست سوره قرآن شومیز کوچک https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بیست-سوره-قرآن-شومیز-کوچک <img src='./Administrator/files/ProductPic/بیست سوره قرآن شومیز کوچک.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;بیست سوره قرآن شومیز کوچک</p> <p>قطع کتاب : کوچک</p> <p>سایز : 6*8&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;شومیز</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp; تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 96 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دختری که رهایش کردی - نسیم قلم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دختری-که-رهایش-کردی-نسیم-قلم <img src='./Administrator/files/ProductPic/دختری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن مسطور وزیری داخل رنگی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن مسطور وزیری داخل رنگی ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد 120390.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن مسطور وزیری داخل رنگی ترمو&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;24*18</p> <p>نوع جلد :&nbsp;ترمو لیزری برجسته رنگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;تحریر (داخل رنگی)</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 17, 2020 قرآن جیبی عثمان طه قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-جیبی-عثمان-طه-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aقران.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب: قرآن جیبی عثمان طه قابدار<br />کد کتاب: 120824<br />قطع: جیبی<br />نوع جلد: گالینگور سفید قابدار<br />نوع کاغذ: تحریر<br />خط: عثمان طه <br />ترجمه: الهی قمشه ای<br />سایز قاب: 18*12.5</p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 اثر مرکب - زرین کلک https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=اثر مرکب - زرین کلک <img src='./Administrator/files/ProductPic/مرکب.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 زیر تیغ ( خاطرات شهید حججی) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=زیر-تیغ-(-خاطرات-شهید-حججی-) <img src='./Administrator/files/ProductPic/زیرتیغ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزیری قابدار سفید پلاک رنگی کد 194 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-قابدار-سفید-پلاک-رنگی-کد-194 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد 194.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری قابدار سفید پلاک رنگی کد 194</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;25.5*17</p> <p>نوع جلد : قابدار سفید پلاک رنگی&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط :&nbsp;رایانه عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 قرآن رقعی بدون ترجمه جلدسلفون https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رقعی-بدون-ترجمه-جلد-سلفون <img src='./Administrator/files/ProductPic/;n 120604.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رقعی بدون ترجمه جلدسلفون</p> <p>قطع کتاب : رقعی</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;22*15.5</p> <p>نوع جلد :&nbsp;سلفون</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;بدون ترجمه&nbsp; / مناسب حفظ</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 رحل MDF س 24*15 سفید پلاک دار کد 185 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product= رحل MDF س-24*15-سفید-پلاک-دار-کد-185 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رحل کد185.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 قرآن وزیری (بدون ترجمه) نفیس جعبه دار ترمو داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-(-بدون-ترجمه-)-نفیس-جعبه-دار-ترمو-داخل-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری (بدون ترجمه) نفیس جعبه دار ترمو داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز کتاب:&nbsp;28*22</p> <p>نوع جلد :&nbsp;ترمو جعبه دار</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;تحریر (داخل رنگی)</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;بدون ترجمه</p> <p>خط :&nbsp;&nbsp;عثمان طه 15 خطی</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 17, 2020 قرآن رحلی جعبه دار چرم آینه دار پلاک رنگی کد 187 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-جعبه-هدار-چرم -آینه-دار-پلاک-رنگی-کد-187 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی جعبه دار چرم آینه دار پلاک رنگی کد 187.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلی جعبه دار چرم آینه دار پلاک رنگی کد 187</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :&nbsp;37*28</p> <p>نوع جلد&nbsp;&nbsp;چرم جعبه دار / آینه دار پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 قرآن وزیری معطر جعبه دار سفید پلاک رنگی کد 192 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری معطر جعبه دار سفید پلاک رنگی کد-192 <p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 بوستان وزيري قابدار 5 رنگ https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بوستان-وزيري-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/بوستان وزيري قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;بوستان وزيري قابدار 5 رنگ</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17.5*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : سلفون</p> <p>نوع کاغذ : تحریر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :408 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن جیبی بدون ترجمه عثمان طه ترمو کاغذ کرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-جیبی-بدون-ترجمه-عثمان-طه-ترمو-کاغذ-کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد120831.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;قرآن جیبی بدون ترجمه عثمان طه ترمو کاغذ کرم<br />کد کتاب: 120831<br />قطع: جیبی<br />نوع جلد: چرم<br />نوع کاغذ: تحریر<br />خط: عثمان طه <br />ترجمه: بدون ترجمه / مناسب حفظ<br />سایز کتاب: 17*12.5</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 پیکسل https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پیکسل <img src='./Administrator/files/ProductPic/پیکسل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 گلستان وزيری گلاسه قابدار ترمو ليزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=گلستان وزيری گلاسه قابدار ترمو ليزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/گلستان وزيری گلاسه قابدار ترمو ليزری.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;گلستان وزيری گلاسه قابدار ترمو ليزری</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17.5*24 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :350 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : اپیام عدالت</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 فرمان نامه سه لت برجسته معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=فرمان-نامه-سه-لت-برجسته-معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/فرمان نامه سه لت برجسته معطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :فرمان نامه سه لت برجسته معطر</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 25*33.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :48 صفحه</p> <p>ترجمه : مرحوم جواد فاضل</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 پیراهن بلند مداحی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پیراهن-بلند-مداحی <img src='./Administrator/files/ProductPic/بند.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 مجموعه سه جلدی حافظ بوستان گلستان جیبی چرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مجموعه سه جلدی حافظ بوستان گلستان جیبی چرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/مجموعه سه جلدی حافظ بوستان گلستان جیبی چرم.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مجموعه سه جلدی حافظ بوستان گلستان جیبی چرم</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری قابدار سفيد پلاک رنگی خورشيدی کد124 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-قابدار-سفيد-پلاک-رنگی-خورشيدی-کد-124 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری قابدار سفيد پلاک رنگی خورشيدی کد124.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری قابدار سفيد پلاک رنگی خورشيدی کد124</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :18*24.5<span style="font-size: 10pt;">&nbsp;سانتیمتر</span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 حافظ جیبی گلاسه نفیس جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-جیبی-گلاسه-نفیس-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/حافظ جیبی نفیس جعبه دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ جیبی گلاسه نفیس جعبه دار&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 12.5*17.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :440 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دیوان عطار رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-عطار-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان عطار رقعی پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان عطار رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 671</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 نهج البلاغه وزیری با ترجمه روان و شرح واژگان بهرام پور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=نهج البلاغه-وزیری-با-ترجمه-روان-و-شرح-واژگان-بهرام-پور <img src='./Administrator/files/ProductPic/نهج.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;نهج البلاغه وزیری با ترجمه روان و شرح واژگان بهرام پور</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : سلفون</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :816 صفحه</p> <p>ترجمه : بهرام پور</p> <p>ناشر : آوای قرآن</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 حافظ وزيري برجسته دو زبانه کد31 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-وزيري-برجسته-دو-زبانه-کد-31 <img src='./Administrator/files/ProductPic/حافظ وزيري برجسته دو زبانه کد31.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ وزيري برجسته دو زبانه کد31</p> <p>قطع کتاب :وزیری</p> <p>سایز : 19*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : کلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :800 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 شاهنامه رحلی ليزری چرم گلاسه قاب کشويی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=شاهنامه-رحلی-ليزری-چرم-گلاسه-قاب-کشويی <img src='./Administrator/files/ProductPic/شاهنامه رحلی ليزری چرم گلاسه قاب کشويی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;شاهنامه رحلی ليزری چرم گلاسه قاب کشويی</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 25*33.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :456 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 صحیفه سجادیه وزیری قابدار چرم بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=صحیفه-سجادیه-وزیری-قابدار-چرم-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/صحیفه سجادیه وزیری قابدار چرم بُرشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;صحیفه وزیری معطر&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*25<span>&nbsp;سانتیمتر</span></p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :320 صفحه</p> <p>ترجمه : حامد رحمت کاشانی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 آوای وحش https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=آوای-وحش <img src='./Administrator/files/ProductPic/aبابا لنگ دراز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 25*34&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :456 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن رقعی بدون ترجمه داخل رنگی و با جلدهای رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-قعی-بدون-ترجمه-داخل-رنگی-و-با-جلدهای-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رقعی بدون ترجمه داخل رنگی و با جلدهای رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رقعی بدون ترجمه داخل رنگی و با جلدهای رنگی</p> <p>قطع کتاب : رقعی</p> <p>سایز :&nbsp; 15.5*22 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : بدون ترجمه</p> <p>ناشر : هادی&nbsp; مجد</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 کتاب ذوالفقار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-ذوالفقار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قاسممم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 خیام وزیری چرم قابدار بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=خیام-وزیری-چرم-قابدار-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/خیام وزیری معطر نفیس جعبه دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;خیام وزیری چرم قابدار بُرشی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17.5*24&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :178 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 آن مرد با باران می آید https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=آن-مرد-با-باران-می-آید <img src='./Administrator/files/ProductPic/ان مرد.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن اشرفی جيبی قابدار برشی ليزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-اشرفی-جيبی-قابدار-برشی-ليزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن اشرفی جيبی قابدار برشی ليزری.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن اشرفی جيبی قابدار برشی ليزری</p> <p>قطع کتاب : اشرفی جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 14.5*18 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 1208 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری مکارم تحریر عروس قابدار پلاک دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-مکارم-تحریر-عروس-قابدار-پلاک-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری عروس قابدار پلاک دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری مکارم&nbsp; تحریر عروس قابدار پلاک دار(قابدار/5رنگ)</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18.5*24&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : تحریر للب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مکارم شیرازی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 کتاب بحر طویل https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب بحر طویل <img src='./Administrator/files/ProductPic/بحر طویل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 منتخب مفاتیح پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب-مفاتیح-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب مفاتیح پالتویی ترمو با جلدهای رنگی-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;منتخب مفاتیح پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 15.5*9&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : تحریر</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات :768 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن 20 سوره معطر چرم کوچک https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-20-سوره-معطر-چرم-کوچک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aقرآن 20 سوره معطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن 20 سوره معطر چرم کوچک</p> <p>قطع کتاب :&nbsp;</p> <p>سایز :&nbsp; 6*8.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 75 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 دانشنامه نوجوان گنج دانش موجودات افسانه ای https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-نوجوان-گنج-دانش-موجودات-افسانه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/افسانه ای.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن نیم جیبی کوچک داخل رنگی طرح بیروت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن نیم جیبی کوچک داخل رنگی طرح بیروت <img src='./Administrator/files/ProductPic/;n121007.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;قرآن نیم جیبی کوچک داخل رنگی طرح بیروت&nbsp;<br />کد کتاب: 121007<br />قطع: نیم جیبی <br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر ( داخل رنگی )<br />خط: عثمان طه<br />ترجمه: انصاریان<br />سایز کتاب: 12.5*9.5</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 مجموعه پالتویی 5تیکه قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مجموعه-پالتویی-5-تیکه-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/مجموعه پالتویی 5تیکه قابدار...jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مجموعه پالتویی 5تیکه قابدار (قران،مفاتیح،نهج،صحیفه،حافظ)</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 کتاب مشق عشق 18 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-مشق-عشق-18 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مشق عشق 18.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب چگونه نماز بخوانیم؟ و چطور روزه بگیریم؟ https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-چگونه-نماز-بخوانیم-؟-و-چطور-روزه-بگیریم-؟ <img src='./Administrator/files/ProductPic/نماز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 11, 2020 دانشنامه نوجوان گنج دانش کارتونی من https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-نوجوان-گنج-دانش-کارتونی-من <img src='./Administrator/files/ProductPic/کارتونی من.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دانشنامه گنج دانش دانش آموز 2 جلدی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه گنج دانش دانش آموز 2 جلدی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دانش اموز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن رحلی رقعی قابدار بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-رقعی-قابدار-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی رقعی قابدار بُرشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن رحلی رقعی قابدار بُرشی</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 22*30&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : ترمو رنگی</p> <p>نوع کاغذ :تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مکارم شیرازی</p> <p>ناشر : پیام آزادی</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن جیبی بدون ترجمه گالینگور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-جیبی-بدون-ترجمه-گالینگور <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن جیبی بدون ترجمه گالینگور.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن جیبی بدون ترجمه گالینگور</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 13*18 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : بدون ترجمه</p> <p>ناشر : پیام آزادی</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 حلیته القرآن سطح 2 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حلیته-القرآن-سطح-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سطح 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب سوره انعام وزیری درشت خط https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-سوره-انعام-وزیری-درشت-خط <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتاب سوره انعام وزیری درشت خط...jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :کتاب سوره انعام وزیری درشت خط</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17*23.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات : 128 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : محمدامین</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 حلیته القرآن سطح 1 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حلیته-القرآن-سطح-1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/سطح1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 وصیت نامه نیم جیبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=میثاق-نامه-مکتب-حاج-قاسم-وصیت-نامه-نیم-جیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/- وصیت نامه نیم جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 مجموعه پالتویی 4جلدی قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مجموعه-پالتویی-4-جلدی-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/مجموعه پالتویی 4جلدی قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مجموعه پالتویی 4جلدی قابدار</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ :</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری معطر قابدار سفيد پلاک رنگی کد121 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-معطر-قابدار-سفيد-پلاک-رنگی-کد-121 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری معطر قابدار سفيد پلاک رنگی کد121.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری معطر قابدار سفيد پلاک رنگی کد121</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5 سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 434 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر :هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن رحلی جعبه دار سفید آینه دار پلاک رنگی کد 190 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-جعبه-دار-سفید-آینه-دار-پلاک-رنگی-کد-190 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 190.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلی جعبه دار سفید آینه دار پلاک رنگی کد 190</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;37*28</p> <p>نوع جلد :&nbsp;سفید جعبه دار / آینه دار پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 قرآن پالتویی معطر نفیس قابدار ترمو پل دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن پالتویی معطر نفیس قابدار ترمو پل دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران پالتویی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;قرآن پالتویی معطر نفیس قابدار ترمو پل دار<br />کد کتاب: 121100<br />قطع: پالتویی <br />نوع جلد: چرم جعبه دار نفیس<br />نوع کاغذ: معطر<br />خط: عثمان طه<br />ترجمه: سیدکاظم ارفع<br />سایز قاب: 18*13</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 دیوان حافظ پالتویی ترمو - داخل رنگی با فال https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-حافظ-پالتویی-ترمو-داخل-رنگی-با-فال <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ پالتویی ترمو - داخل رنگی با فال.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان حافظ پالتویی ترمو -داخل رنگی با فال</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 9*16&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :576 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 سه شنبه ها با موری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=سه-شنبه-ها-با-موری <img src='./Administrator/files/ProductPic/موری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن پالتویی قابدار منبت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-پالتویی-قابدار-منبت <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن پالتویی ترمو قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن پالتویی قابدار منبت</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 9*15.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم</p> <p>نوع کاغذ :تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : ارفع</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 یک میلیون نکته فرهنگ نامه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=یک-میلیون-نکته-فرهنگ-نامه <img src='./Administrator/files/ProductPic/فرهنگ نامه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, July 11, 2020 رحل MDF س 30*15 طرح پروانه پلاک دار کد 175 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=رحل-MDF-س-30-*-15-طرح-پروانه-پلاک-دار-کد-175 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رحل 175.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 کوری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/کوری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزیری وزیری عثمان طه قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-وزیری-عثمان-طه-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری وزیری عثمان طه قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری وزیری عثمان طه قابدار&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18.5*25&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 609 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : قلم و اندیشه</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن اشرفی جیبی کیفی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-اشرفی-جیبی-کیفی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن اشرفی جیبی کیفی...jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن اشرفی جیبی کیفی</p> <p>قطع کتاب : اشرفی جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 15*19 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم کیفی</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات : 1208 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن وزیری بدون ترجمه تحریر ترمو قابدار اسلامی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-بدون-ترجمه-تحریر-ترمو-قابدار-اسلامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری بدون ترجمه تحریر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری بدون ترجمه تحریر ترمو قابدار اسلامی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریرلب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 611 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : اسلامی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 منتخب مفاتیح نیم جیبی کوچک https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب مفاتیح نیم جیبی کوچک <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب نیم جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;منتخب مفاتیح نیم جیبی کوچک<br />کد کتاب: 121811<br />قطع: نیم جیبی <br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر (داخل رنگی)<br />ترجمه: رفیعی<br />تعداد صفحات: 608 صفحه<br />سایز کتاب: 12.5*9.5</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 قرآن رحلی چرم عثمان طه بدون قاب https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-چرم-عثمان-طه-بدون-قاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی چرم عثمان طه بدون قاب.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن رحلی چرم عثمان طه بدون قاب</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 33.5*25&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر سفید</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : محمد مهدی فولادوند</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری برجسته قاب کشويی چرم + رویداد https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-برجسته-قاب-کشويی-چرم-رویداد <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری برجسته رویداد.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری برجسته قاب کشويی چرم + رویداد</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :25.5*18&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم کشویی</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری چرم قابدار بدون ترجمه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-چرم-قابدار-بدون-ترجمه <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری چرم قابدار - بدون ترجمه.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری چرم قابدار - بدون ترجمه</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : بدون ترجمه</p> <p>ناشر : اسلامی</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن نیم جیبی طرح بیروت جلد نرم - بدون ترجمه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-نیم-جیبی-طرح-بیروت-جلد-نرم-بدون-ترجمه <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن نیم جیبی طرح بیروت جلد نرم - بدون ترجمه.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن نیم جیبی طرح بیروت جلد نرم - بدون ترجمه</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 8.5*11.5سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم نرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن اشرفی نیم جیبی چرم قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن اشرفی نیم جیبی چرم قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن اشرفی نیم جیبی چرم قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن اشرفی نیم جیبی چرم قابدار</p> <p>قطع کتاب : اشرفی نیم جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 9.5*14 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 1208 صفحه</p> <p>ترجمه :بهرام پور</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قمارباز https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قمارباز <img src='./Administrator/files/ProductPic/قمار باز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزيری معطر بدون ترجمه جعبه دار چرم کد144 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-معطر-بدون-ترجمه--جعبه-دار-چرم-کد-144 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری معطر بدون ترجمه جعبه دار چرم کد144.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری معطر بدون ترجمه جعبه دار چرم کد144</p> <p>قطع کتاب : ,cdvd</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : بدون ترجمه</p> <p>ناشر : اسلامی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيري جعبه دار چرم پلاک رنگي کد 100 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيري-جعبه-دار-چرم-پلاک-رنگي-کد-100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيري جعبه دار چرم پلاک رنگي کد 100.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيري جعبه دار چرم پلاک رنگي کد 100</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 رحل چرم کد 146 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=رحل چرم کد 146 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رحل چرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 منتخب مفاتیح پالتویی داخل رنگی اشرفی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب مفاتیح پالتویی داخل رنگی اشرفی ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/aمنتخب نیم جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;منتخب مفاتیح پالتویی داخل رنگی اشرفی ترمو<br />کد کتاب: 121855<br />قطع: پالتویی<br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر (داخل رنگی)<br />خط: مصطفی اشرفی تبریزی<br />ترجمه: الهی قمشه ای<br />تعداد صفحات: 446 صفحه<br />سایز کتاب: 9*16</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 قرآن بدون ترجمه نیم جیبی کیفی عثمان طه کاغذکرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-بدون-ترجمه-نیم-جیبی-کیفی-عثمان-طه-کاغذ-کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaقران.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب: قرآن بدون ترجمه نیم جیبی کیفی عثمان طه کاغذکرم<br />کد کتاب: 121009<br />قطع: نیم جیبی<br />نوع جلد: کیفی زیپی<br />نوع کاغذ: تحریر &ndash; کاغذ کرم<br />خط: عثمان طه <br />ترجمه: بدون ترجمه ( مناسب حفظ )<br />تعداد صفحات: 604 صفحه<br />سایز کیف: 13.5*9.5</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 قرآن وزیری تحریر ترمو قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری تحریر ترمو قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد120356.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری تحریر ترمو قابدار</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;25.5*17</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم قابدار</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;تحریر 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر : اسلامی</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 عقاید یک دلقک https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=عقاید-یک-دلقک <img src='./Administrator/files/ProductPic/دلقک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 بینایی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بینایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/بینایی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دانشنامه گنج دانش باید ببینید https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-باید-ببینید <img src='./Administrator/files/ProductPic/باید ببینید.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کلیات سعدی وزیری جلدچرم قابدار بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-سعدی-وزیری-جلدچرم-قابدار-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات سعدی وزیری جلدچرم قابدار بُرشی..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کلیات سعدی وزیری جلدچرم قابدار بُرشی</p> <p>قطع کتاب : ,وزیری</p> <p>سایز : 17*25&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :1072 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن رحلی ترمو ( بدون ترجمه،بدون قاب ) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-ترمو-(-بدون-ترجمه-بدون-قاب-) <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 120137.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلی ترمو ( بدون ترجمه،بدون قاب )</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;37.5*30</p> <p>نوع جلد :&nbsp;<span>چرم نفیس جعبه دار</span></p> <p>نوع کاغذ : تحریر کاغذ کرم</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>به همراه رویدادهای زندگی</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 قرآن وزیری تحریر گالینگور با رحل کد 2180 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری تحریر گالینگور با رحل کد 2180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد2180.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری تحریر گالینگور با رحل کد 2180</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز کتاب: 24.5*18<br />سایز رحل: 24*15<br />توضیحات: رحل سفید MDF پلاک دار</p> <p>نوع جلد :&nbsp;گالینگور سفید</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-کریم-جزء-30-رحلی-معطر-نفیس-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس جعبه دار 170ف.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس جعبه دار&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :24*34.5 سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;</p> <p>ترجمه : سید کاظم ارفع</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری گلاسه جعبه دار سفید پلاک رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-گلاسه-جعبه-دار-سفید-پلاک-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن کد 120393.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری گلاسه جعبه دار سفید پلاک رنگی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;28*23</p> <p>نوع جلد :&nbsp;سفید جعبه دار نفیس پلاک رنگی</p> <p>همراه با دفتر ثبت رویدادهای زندگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر : فلسفی</p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 جانماز پاکتی دکمه دار ترمه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=جانماز-دکمه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/جانماز ترمه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 شاهنامه وزیری ترمو لیزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=شاهنامه-وزیری-ترمو-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aشاهنامه رحلی ليزری چرم گلاسه قاب کشويی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;شاهنامه وزیری ترمو لیزری</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 19*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :1592 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن پالتویی داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن پالتویی داخل رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران پالتویی داخل رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب: قرآن پالتویی داخل رنگی (حسن زاده)<br />کد کتاب: 121108<br />قطع: پالتویی<br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر (داخل رنگی)<br />خط: حسن زاده<br />ترجمه: انصاریان<br />سایز کتاب: 9*16</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 قرآن پاتویی (یادمان ) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-پاتویی-یادمان <img src='./Administrator/files/ProductPic/aقران پالتویی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;قرآن پاتویی (یادمان )<br />کد کتاب: 121107<br />قطع: پالتویی<br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر 4رنگ<br />خط: عثمان طه<br />ترجمه: انصاریان<br />سایز کتاب: 9*16</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 کلیات مفاتیح وزیری معطر نفیس https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات مفاتیح وزیری معطر نفیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات نفیس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;کلیات مفاتیح وزیری معطر نفیس&nbsp;<br />کد کتاب: 121501<br />قطع: وزیری <br />نوع جلد: جعبه دار نفیس<br />نوع کاغذ: معطر<br />خط: استاد مصطفی اشرفی تبریزی<br />ترجمه: الهي قمشه اي<br />تعداد صفحات: 1424 صفحه<br />سایز قاب: 28*25</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 رحل عروس کد 145 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=رحل-عروس-کد-145 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رحل عروس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن نیم جیبی بدون ترجمه عثمان طه ترمو کاغذ کرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن نیم جیبی بدون ترجمه عثمان طه ترمو کاغذ کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/rvhk.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;قرآن نیم جیبی بدون ترجمه عثمان طه ترمو کاغذ کرم</p> <p>کد کتاب: 121008<br />قطع: نیم جیبی<br />نوع جلد: چرم<br />نوع کاغذ: تحریر<br />خط: عثمان طه <br />ترجمه: بدون ترجمه / مناسب حفظ<br />سایز کتاب: 12*9.5</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 قرآن وزیری نفیس گلاسه (چرم/لیزری) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-نفیس-گلاسه-(-چرم-/-لیزری-) <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران نفیس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری نفیس گلاسه (چرم/لیزری)</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;28*23</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم جعبه دار نفیس لیزری</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر : فلسفی</p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 قرآن وزیری (بدون ترجمه) نفیس گلاسه (چرم/پل دار) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری (بدون ترجمه) نفیس گلاسه (چرم/پل دار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 120384.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری (بدون ترجمه) نفیس گلاسه (چرم/پل دار)</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;28*23</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم جعبه دار نفیس</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : بدون ترجمه</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه 14 خطی</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 17, 2020 قرآن وزیری معطر جعبه دار معطر سفید پلاک نقره ای کد 193 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری معطر جعبه دار معطر سفید پلاک نقره ای کد 193 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 193.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری معطر جعبه دار معطر سفید پلاک نقره ای کد 193</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;27*21</p> <p>نوع جلد : جعبه دار سفید پلاک نقره ای</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;luxv</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 قرآن بدونه ترجمه جیبی کیفی عثمان طه کاغذ کرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن بدونه ترجمه جیبی کیفی عثمان طه کاغذ کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaقران.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;قرآن بدونه ترجمه جیبی کیفی عثمان طه کاغذ کرم<br />کد کتاب: 120832<br />قطع: جیبی<br />نوع جلد: کیفی زیپ دار<br />نوع کاغذ: تحریر کاغذ کرم<br />خط: عثمان طه<br />ترجمه: بدون ترجمه<br />تعداد صفحات: 604 صفحه<br />سایز کیف: 18*13</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 قرآن رقعی بدون ترجمه ترمو کاغذ کرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رقعی-بدون-ترجمه-ترمو-کاغذ-کرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد 120607.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: medium;">عنوان کتاب:&nbsp;قرآن رقعی بدون ترجمه ترمو کاغذ کرم&nbsp;</span></p> <p><br /><span style="font-size: medium;">قطع: رقعی</span></p> <p><span style="font-size: medium;">نوع جلد: ترمو</span><br /><span style="font-size: medium;">نوع کاغذ: تحریر کاغذ کرم</span><br /><span style="font-size: medium;">خط: عثمان طه</span><br /><span style="font-size: medium;">ترجمه: (بدون ترجمه)</span></p> <p><span style="font-size: medium;">سایز کتاب: 22*16</span></p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 قرآن پالتویی بدون ترجمه داخل رنگی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-پالتویی-بدون-ترجمه-داخل-رنگی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران پالتویی بدونترجمه.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب: قرآن پالتویی بدون ترجمه داخل رنگی ترمو<br />کد کتاب: 121109<br />قطع: پالتویی<br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر (داخل رنگی)<br />خط: عثمان طه<br />ترجمه: بدون ترجمه<br />سایز کتاب: 9*16</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 دانشنامه گنج دانش lمدرسه جهان جغرافیا https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-مدرسه-جهان-جغرافیا <img src='./Administrator/files/ProductPic/جغرافیا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتیبه آویز https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتیبه-آویز <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتیبه آویز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 12, 2020 گودال سرخ https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=گودال سرخ <img src='./Administrator/files/ProductPic/گودال سرخ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 حافظ جیبی جعبه دار چرم کد 2120 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-جیبی-جعبه-دار-چرم-کد-2120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد 120.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ جیبی جعبه دار چرم کد 2120</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;20.5*16</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم جعبه دار نفیس</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;431 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>خط :&nbsp;</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 مثنوی معنوی وزیری جلد چرم قابدار بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مثنوی-معنوی-وزیری-جلد-چرم-قابدار-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/مثنوی معنوی وزیری جلد چرم قابدار بُرشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مثنوی معنوی وزیری جلد چرم قابدار بُرشی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17*25&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :1048 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 بوستان وزیری گلاسه قابدار ترمو لیزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بوستان-وزیری-گلاسه-قابدار-ترمو-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aبوستان وزیری گلاسه قابدار ترمو لیزری.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;بوستان وزیری گلاسه قابدار ترمو لیزری</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17.5*14&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :405 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 کلیات مفاتیح وزیری نفیس چرم قاب بازشو لیزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-مفاتیح-وزیری-نفیس-چرم-قاب-بازشو-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات مفاتیح.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;کلیات مفاتیح وزیری نفیس چرم قاب بازشو لیزری<br />کد کتاب: 121511<br />قطع: وزیری <br />نوع جلد: چرم جعبه دار نفیس<br />نوع کاغذ: گلاسه<br />خط: استاد مصطفی اشرفی تبریزی<br />ترجمه: الهي قمشه اي<br />تعداد صفحات: 1424 صفحه<br />سایز قاب: 28*25</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 قرآن وزیری جعبه دار سفید پلاک نقره ای کد 178 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-جعبه-دار-سفید-پلاک-نقره-ای -کد-178 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری قابدار پلاک رنگی کد 177.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری جعبه دار سفید پلاک نقره ای&nbsp; کد 178</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;27*22</p> <p>نوع جلد :جعبه دار سفید پلاک نقره ای</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط :&nbsp;رایانه (رسم الخط عثمان طه)</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Tuesday, September 15, 2020 مصحف کعبه معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مصحف-کعبه-معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/مصحف کعبه معطر نفیس1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;مصحف کعبه معطر</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 21*28&nbsp; سانتیمتر<span style="font-size: 10pt;"><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 جانماز گوشه ترمه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=جانماز-گوشه-ترمه <img src='./Administrator/files/ProductPic/گوشه ترمه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 کتاب گنج العرش جیبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-گنج-العرش-جیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتاب گنج العرش جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کتاب گنج العرش جیبی</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 12*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : جلد سخت</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :240 صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : یادمان فلسفی</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 مجموعه 2جلدی پالتویی قابدار قرآن و مفاتیح https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مجموعه 2جلدی پالتویی قابدار قرآن و مفاتیح <img src='./Administrator/files/ProductPic/مجموعه 2جلدی پالتویی قابدار قرآن و مفاتیح..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مجموعه 2جلدی پالتویی قابدار قرآن و مفاتیح</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :9.5*16.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 پالتویی 2جلدی قرآن و نهج البلاغه ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پالتویی-2جلدی-قرآن-و-نهج-البلاغه-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/پالتویی 2جلدی قرآن و نهج البلاغه ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;پالتویی 2جلدی قرآن و نهج البلاغه ترمو</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 17*9&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 هشت کتاب رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=هشت-کتاب-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/هشت کتاب رقعی پالتویی ترمو11.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;هشت کتاب رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز :&nbsp;</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 فرمان نامه برجسته قاب بازشو معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=فرمان-نامه-بازشو-معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aفرمان نامه برجسته قاب بازشو معطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;فرمان نامه برجسته قاب بازشو معطر</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 24*34&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :48 صفحه</p> <p>ترجمه : مرحوم جواد فاضل</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 تسبیح نمره 6 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-عقیق <img src='./Administrator/files/ProductPic/تسبیح نمره 6.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 فرمان نامه چرم کشویی معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=فرمان نامه چرم کشویی معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/فرمان نامه چرم کشویی معطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;فرمان نامه چرم کشویی معطر</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 24*34&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :48 صفحه</p> <p>ترجمه : مرحوم جواد فاضل</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 تسبیح 33 دانه رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-رقابتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/تسبیح 33دانه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دانشنامه نوجوان گنج دانش انرژی هسته ای https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-نوجوان-گنج-دانش-انرژی-هسته-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/انرژی هسته ای.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :&nbsp; 8.5*15.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دانشنامه گنج دانش مدرسه جهان جانوران https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-مدرسه-جهان-جانوران <img src='./Administrator/files/ProductPic/جانوران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزيری قابدار سفيد 4قل پلاک طلايی کد64 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-قابدار-سفيد-4قل-پلاک-طلايی-کد64 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری قابدار سفيد 4قل پلاک طلايی کد64.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری قابدار سفيد 4قل پلاک طلايی کد64</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طللا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر :هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 حافظ وزیری جعبه دار چرم دوزبانه کد30 هلیا https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ وزیری جعبه دار چرم دوزبانه کد30 هلیا <img src='./Administrator/files/ProductPic/حافظ وزيری جعبه دار چرم دوزبانه ..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ وزیری جعبه دار چرم دوزبانه&nbsp; کد30 هلیا</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن رحلی نفیس گلاسه جعبه دار پلاک رنگی همراه با رویداد https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-نفیس-گلاسه-جعبه-دار-پلاک-رنگی-همراه-با-رویداد <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی نفیس گلاسه جعبه دار پلاک رنگی همراه با رویداد1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلی نفیس گلاسه جعبه دار پلاک رنگی همراه با رویداد</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 30.5*37.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید قاب&nbsp; بازشو</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای (ویرایش جدید )</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 150 هشتک ( نهضت سواد رسانه ای ) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=150-هشتک-(-نهضت-سواد-رسانه-ای-) <img src='./Administrator/files/ProductPic/150 هشتک ( نهضت سواد رسانه ای ).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب آموزش مقتل خوانی جلد سخت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-آموزش-مقتل-خوانی-جلد-سخت <img src='./Administrator/files/ProductPic/مقتل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 آموزش مفاهیم قرآن از جلد 1 الی 9 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=آموزش-مفاهیم-قرآن-از-جلد-1-الی-9 <img src='./Administrator/files/ProductPic/مفاهیم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب زیارت عاشورا به همراه چهار دعای دیگر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-زیارت-عاشورا-به-همراه-چهار-دعای-دیگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتاب زیارت عاشورا به همراه چهار دعای دیگر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کتاب زیارت عاشورا به همراه چهار دعای دیگر</p> <p>قطع کتاب :&nbsp;</p> <p>سایز : 11.5*16.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : نرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات :48 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; مهر عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 منتخب ادعیه شیعه جیبی چرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب-ادعیه-شیعه-جیبی-چرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب ادعیه شیعه جیبی چرم..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;منتخب ادعیه شیعه جیبی چرم</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 12.5*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :480 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر :شهریاری</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 خیام وزیری معطر نفیس جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=خیام-وزیری-معطر-نفیس-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/خیام وزیری معطر نفیس جعبه دار..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;خیام وزیری معطر نفیس جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17.5*24&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :192 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 صحیفه سجادیه پالتویی ترمو داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=صحیفه-سجادیه-پالتویی-ترمو-داخل-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/صحیفه سجادیه پالتویی ترمو داخل رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;صحیفه سجادیه پالتویی ترمو داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 9*15.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :424 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : هادی مجد</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 صحیفه وزیری معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=صحیفه-وزیری-معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/صحیفه سجادیه وزیری معطر نفیس جعبه دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;صحیفه وزیری معطر&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5<span style="font-size: 10pt;">&nbsp;سانتیمتر</span></p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :320 صفحه</p> <p>ترجمه : حامد رحمت کاشانی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن رحلي رقعي جلد گالينگور1092ص https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلي-رقعي-جلد-گالينگور-1092-ص <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلي رقعي جلد گالينگور1092ص.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلي رقعي جلد گالينگور1092ص</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 22*28&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :1092 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : اسوه</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 عرش الرحمان جیبی چرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=عرش-الرحمان-جیبی-چرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/عرش الرحمان جیبی چرم.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;عرش الرحمان جیبی چرم</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز :12*16&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :232 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری نفیس جعبه دار داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-نفیس-جعبه-دار-داخل-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری نفیس جعبه دار داخل رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری نفیس جعبه دار داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :17.5*24.5 سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 آموزش روخوانی و روانخوانی نور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=آموزش روخوانی و روانخوانی نور <img src='./Administrator/files/ProductPic/k,vv.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب نوحه خوانی سبک قدیم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-نوحه-خوانی-سبک-قدیم <img src='./Administrator/files/ProductPic/سبک قدیم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب مشق عشق 6 روضه جلد سخت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-مشق-عشق-6-روضه-جلد-سخت <img src='./Administrator/files/ProductPic/aمشقعشق.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 بازگشت به آینده https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بازگشت-به-آینده <img src='./Administrator/files/ProductPic/بازگشت به اینده.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;بازگشت به آینده&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : رقعی</p> <p>سایز : 14.5*21&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :208 صفحه</p> <p>ترجمه : د<span>کتر فرید رجعلی</span></p> <p>ناشر : اندیشه عصر</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب گلواژه های خونین2 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-گلواژه-های-خونین-2 <img src='./Administrator/files/ProductPic/خونین 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 تسبیح گلدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-ابلق <img src='./Administrator/files/ProductPic/تسبیح گلدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 پرچم کاغذی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پرچم-کاغذی <img src='./Administrator/files/ProductPic/پرچم کاغذیس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 حافظ جیبی نفیس معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ جیبی نفیس معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/حافظ جیبی معطر نفیس جعبه دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ جیبی نفیس معطر</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 خيام نيم جيبی معطر چرمی قابدار ليزری برجسته https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=خيام-نيم-جيبی-معطر-چرمی-قابدار-يزری-برجسته <img src='./Administrator/files/ProductPic/خيام نيم جيبی معطر چرمی قابدار ليزری برجسته..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;خيام نيم جيبی معطر چرمی&nbsp; قابدار ليزری برجسته</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز : 15*12.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :187 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 تسبیح نمره 8 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-کربلا <img src='./Administrator/files/ProductPic/تسبیح نمره 8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/گلستان وزيري قابدار 5 رنگ.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;شاهنامه رحلی گلاسه نفیس لیزری جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 25*24&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :456 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 نهج البلاغه وزيری تحریر ترمو قابدار بُرشی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=نهج البلاغه-وزيری-تحریر-ترمو-قابدار-بُرشی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aنهج البلاغه وزيری ترمو قابدار بُرشی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;نهج البلاغه وزيری تحریر ترمو قابدار بُرشی&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*25&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :624 صفحه</p> <p>ترجمه : ممحمد دشتی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 شاهنامه رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=شاهنامه-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/شاهنامه رقعی پالتویی ترمو1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;شاهنامه رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب :&nbsp;رقعی پالتویی ترمو</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد :ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 پالتویی 2جلدی قرآن و حافظ ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پالتویی 2جلدی قرآن و حافظ ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/پالتویی 2جلدی قرآن و حافظ ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;پالتویی 2جلدی قرآن و حافظ ترمو</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 10*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دیوان پروین اعتصامی رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پروین-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/پروین رقعی پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان پروین اعتصامی رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب :&nbsp;رقعی پالتویی ترمو</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد :&nbsp;<span>ترمو</span></p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیامعدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کلیات مفاتیح نیم جیبی اشرفی ترمو قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-مفاتیح-نیم-جیبی-اشرفی-ترمو-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات مفاتیح اشرفی نیم جیبی چرم قابدار..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کلیات مفاتیح نیم جیبی اشرفی ترمو قابدار</p> <p>قطع کتاب :نیم جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 9.5*14 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 1424 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن وزيری جعبه دار سفيد با آينه پلاک رنگی کد129 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-جعبه-دار-سفيد-با-آينه-پلاک-رنگی-کد-129 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری جعبه دار سفيد با آينه پلاک رنگی کد129.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری جعبه دار سفيد با آينه پلاک رنگی کد129</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp; صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 مناجات العابدین شومیز https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مناجات-العابدین-شومیز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aمناجات العابدین جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مناجات العابدین شومیز</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 12.5*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :256 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام مهر عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 سه دقیقه در قیامت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=سه-دقیقه-در-قیامت <img src='./Administrator/files/ProductPic/سه دقیقه تا قیمات.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن وزیری معطر نفیس https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-معطر-نفیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری معطر نفیس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری معطر نفیس</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن وزیری قابدار پلاک رنگی کد 177 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-قابدار-پلاک-رنگی-کد-177 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران وزیری کد 177.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری قابدار پلاک رنگی کد 177</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;25.5*17</p> <p>نوع جلد : قابدار سفید پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>خط :&nbsp;رایانه (رسم الخط عثمان طه)</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 کتاب مشق عشق 6 روضه جلد شومیز https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-مشق-عشق-6-روضه-جلد-شومیز <img src='./Administrator/files/ProductPic/مشقعشق.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 کتابچه زیارت عاشورا و دعای توسل جیبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتابچه-زیارت-عاشورا-و-دعای-توسل-جیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتابچه زیارت عاشورا و دعای توسل.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کتابچه زیارت عاشورا و دعای توسل</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات : صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 دانشنامه گنج دانش مدرسه گیاهان https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دانشنامه-گنج-دانش-مدرسه-گیاهان <img src='./Administrator/files/ProductPic/دانشنامه نوجوان گنج دانش گیاهان.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span>در گذشت های ن هچندان دور، قحطی یکی از عل تهای اصلی مر گومیر</span><br /><span>بشر به شمار م یآمد. دلیل وقوع قحطی و کاهش ذخایر غذایی، عدم</span><br /><span>آشنایی بشر با انواع گیاهان و رو شهای صحیح و مدرن کشاورزی بود.</span><br /><span>این مجلد از سری مجلدات جامع ۴۰ جلدی گنج دانش یک فرهنگ</span><br /><span>کاملاً مصور و حاوی اطلاعات مفیدی از گیاهان است که چیدمان مطالب</span><br /><span>ب هصورت فصلی- الفبایی صورت گرفته است. مطالب کتاب به فصول</span><br /><span>حبوبات، درختان، ریش ههای خوراکی، سبز یها، عل فها، گ لها، میو هها</span><br /><span>و دیگر موضوعات مرتبط با گیاه دست هبند یشده است. مداخل هر فصل</span><br /><span>جهت سهولت فرآیند تحقیق و جستجو ب هصورت الفبایی مرت بشده و هر</span><br /><span>مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام</span><br /><span>فکری خواننده را در پی خواهد داشت. این دانشنامه حاوی اطلاعاتی در</span><br /><span>مورد کشور ایران ازجمله پراکندگی گیاهی خاص در کشور در خلال مطالب دیگر است؛ ب هعبار تدیگر مطالب کتاب بوم یسازی شده است.</span></p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب زنجیر زنی 1 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب زنجیر زنی 1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بکگراند-Recovered.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 جنگ خاموش https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=جنگ خاموش <img src='./Administrator/files/ProductPic/جنگ خاموش...jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;جنگ خاموش</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 20*23.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :158 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : مصلی</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 مثنوی رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مثنوی-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/مثنوی رقعی پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مثنوی رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب وزیری ختم انعام به همراه یس،عاشورا، توسل https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-وزیری-ختم-انعام-به-همراه-یس-،-عاشورا-،-توسل <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتاب وزیری ختم انعام به همراه یس،عاشورا، توسل.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :کتاب وزیری ختم انعام به همراه یس،عاشورا، توسل</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; 24*17 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :128 صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد112 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-معطر-جعبه-دار-چرم-پلاک-رنگی-کد-112 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد112..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزيری معطر جعبه دار چرم پلاک رنگی کد112</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 دیوان حافظ وزیری معطر جلد برجسته لیزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-حافظ-وزیری-معطر-جلد-برجسته-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ وزیری معطر جلد برجسته لیزری.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان حافظ وزیری معطر جلد برجسته لیزری</p> <p>قطع کتاب : ,cdvd</p> <p>سایز :18*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم<span style="font-size: 13.3333px;"><br /></span></p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :456 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 کلیات مفاتیح وزیری گالینگور 2 رنگ کامپیوتری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-مفاتیح-وزیری-گالینگور-2رنگ-کامپیوتری <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات مفاتیح اشرفی نیم جیبی چرم قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="font-size: 10pt;">عنوان محصول :&nbsp;کلیات مفاتیح وزیری گالینگور 2 رنگ کامپیوتری</span></p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; 17.5*24.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;سفید</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 1280 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : همحمد امین</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 کلیات مفاتیح وزیری تحریر منبت چرم قاب کشویی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات مفاتیح وزیری تحریر منبت چرم قاب کشویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکلیات مفاتیح.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;کلیات مفاتیح وزیری تحریر منبت چرم قاب کشویی<br />کد کتاب: 121512<br />قطع: وزیری <br />نوع جلد: چرم قابدار<br />نوع کاغذ: تحریر 4رنگ<br />خط: استاد مصطفی اشرفی تبریزی<br />ترجمه: الهي قمشه اي<br />تعداد صفحات: 1424 صفحه<br />سایز قاب: 25.5*17</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 چفیه عمانی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=چفیه-عربی-لبنانی-بلند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aچفیه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 دیوان حافظ وزیری گلاسه چرم قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-حافظ-وزیری-گلاسه-چرم-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ وزیری گلاسه چرم قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان حافظ وزیری گلاسه چرم قابدار اسلامی</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17.5*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه</p> <p>تعداد صفحات :408 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : اسلامی</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن نیم جیبی کیفی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-نیم-جیبی-کیفی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aقرآن نیم جیبی جلد چرم.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول : قرآن نیم جیبی کیفی ( پیام آزادی)</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; 10*14 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام آزادی</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 سنجاق سینه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=سنجاق-سینه <img src='./Administrator/files/ProductPic/سنجاق.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 شناسنامه شهدا https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=شناسنامه حاج قاسم <img src='./Administrator/files/ProductPic/شناسنامه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن جیبی چرم داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن جیبی چرم داخل رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن جیبی چرم داخل رنگی..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن جیبی چرم داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 12.5*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریررنگی</p> <p>تعداد صفحات :610 صفحه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن لقمه ای (ترمو داخل رنگی) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-لقمه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران لقمه ای.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 9, 2020 قرآن رحلی جعبه دار چرم 4قل پلاک طلايی کد63 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-جعبه-دار-چرم-4قل-پلاک-طلايی-کد63 <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد63.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلی جعبه دار چرم 4قل پلاک طلايی کد63</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :&nbsp;</p> <p>نوع جلد : چرم&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتاب خودآموز آسان برای آموزش نماز https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب خودآموز آسان برای آموزش نماز <img src='./Administrator/files/ProductPic/aنماز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 12, 2020 جانماز گلی ( کوچک ) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=جانماز-طرح-بسیجی <img src='./Administrator/files/ProductPic/جانماز گلدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 جانماز گلی ( قفل مگنت دار ) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=جانماز-جیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aجانماز گلدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن وزیری 2رنگ قابدار گالینگور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-2-رنگ-قابدار-گالینگور <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 120359.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری 2رنگ قابدار گالینگور</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;17*25.5</p> <p>نوع جلد :&nbsp;گالینگور قابدار</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 مناجات العابدین جلد سخت رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=مناجات-العابدین-جلد-سخت-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/مناجات العابدین جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;مناجات العابدین جلد سخت رنگی</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 12.5*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : جلد سخت</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :256 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام مهر عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 بسته جشن تکلیف https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=بسته-جشن-تکلیف <img src='./Administrator/files/ProductPic/بسته جشن تکلیف.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 دستمال اشک https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دستمال-اشک <img src='./Administrator/files/ProductPic/دستمال اشک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, July 12, 2020 سجاده کیفی زیپی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=سجاده-کیفی-زیپی <img src='./Administrator/files/ProductPic/زیپی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 تک برگ پرس نیم رحلی باجعبه MDF https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تک-برگ-پرس-نیم-رحلی-با-جعبه-MDF <img src='./Administrator/files/ProductPic/MDF قرآن تک برگ پرس شده با جعبه نفیس.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;تک برگ پرس نیم رحلی باجعبه MDF</p> <p>قطع کتاب : نیم رحلی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : لمینت</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 کریستال مذهبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کریستال-مذهبی <p></p><hr/> Sunday, July 12, 2020 حافظ رحلی گلاسه گالینگور قاب کشویی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-رحلی-گلاسه-گالینگور-قاب-کشویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیوان حافظ رحلی گالینگور قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ رحلی گلاسه گالینگور قاب کشویی</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 22.5*29.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :418 صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 ست قرآن تسبیح و صلوات شمار جعبه لپ تابی چرم کد 171 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=ست قرآن-تسبیح-و-صلوات-شمار-جعبه-لپ-تابی-چرم-کد-171 <p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزیری گلاسه چرم جعبه دار به همراه بله برون https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-گلاسه-چرم-جعبه-دار-به-همراه-بله-برون <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری گلاسه چرم جعبه دار به همراه بله&nbsp; برون</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;28*23</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم جعبه دار نفیس لیزری</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : اهی قمشه ای</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Saturday, September 19, 2020 منتخب مفاتیح پالتویی یادمان خط اشرفی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب-مفاتیح -التویی-یادمان-خط-اشرفی <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب مفاتیح پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;منتخب مفاتیح پالتویی یادمان خط اشرفی</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :&nbsp; 8.5*16 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :436 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : یادمان فلسفی</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن مسطور وزیری گلاسه ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-مسطور-وزیری-گلاسه-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران مسطور.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن مسطور وزیری گلاسه ترمو&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;24*18.5</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;استاد ابوالفضل بهرام پور</p> <p>خط :&nbsp;&nbsp;رایانه ای با نرم افزار</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 17, 2020 کلیات مفاتیح جیبی اشرفی چرم قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-مفاتیح-جیبی-اشرفی-چرم-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات مفاتیح اشرفی چرم قابدار منبت..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کلیات مفاتیح جیبی اشرفی چرم قابدار کاغذ سبک /4 رنگ</p> <p>قطع کتاب : جیبی اشرفی</p> <p>سایز :&nbsp; 17*14 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 1424 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 پوستر امام رهبری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پوستر-امام-رهبری <img src='./Administrator/files/ProductPic/پوستر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>سایز 45*30</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 تک برگ پرس نیم رحلی دیواری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تک-برگ-پرس-نیم-رحلی-دیواری <img src='./Administrator/files/ProductPic/دیواریپ.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;تک برگ پرس نیم رحلی دیواری</p> <p>قطع کتاب : نیم رحلی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : لمینت</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, July 7, 2020 قرآن وزیری عثمان طه (جلد سلفون) https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-عثمان-طه-(-جلد-سلفون-) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aقران کد 120362.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری عثمان طه (جلد سلفون)</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;&nbsp;</p> <p>نوع جلد : سلفون</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>خط :&nbsp; عثمان طه</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Thursday, September 17, 2020 قرآن 30حزب با جعبه نفیس https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-30-حزب-با-جعبه-نفیس <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن 30حزب با جعبه نفیس...jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن 30حزب با جعبه نفیس</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :&nbsp; 17.5*25 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ :</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 دیوان حافظ وزیری چرم نفیس جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-وزیری-نفیس-جعبه دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/aدیوان حافظ وزیری چرم نفیس جعبه دار....jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان حافظ وزیری چرم نفیس جعبه دار</p> <p>قطع کتاب :وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :456 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 کلیات مفاتیح اشرفی چرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-مفاتیح-اشرفی-چرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات مفاتیح الجنان جیبی چرم کاغذسبک.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کلیات مفاتیح اشرفی چرم&nbsp;</p> <p>قطع کتاب :رقعی</p> <p>سایز : 14.5*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :1424 صفحه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام&nbsp; عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 منتخب مفاتیح جیبی رقعی ترمو داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب-مفاتیح-جیبی-رقعی-ترمو-داخل-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب مفاتيح جيبی رقعی ترمو داخل رنگی1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;منتخب مفاتیح جیبی رقعی ترمو داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب : جیبی رقعی</p> <p>سایز : 12.5*15&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;قرآن پالتویی قابدار منبت</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات : 864 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 تسبیح 100 دانه کریستال https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-چوبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/تسبیح 100 دانه کریستالل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن رحلی رقعی تحریر عروس https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-رقعی-ترمو-عروس <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی رقعی عروس قابدار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن رحلی رقعی تحریر عروس قاب کشویی منبت</p> <p><span style="font-size: 10pt;">قطع کتاب : رحلی</span></p> <p>سایز : 21.5*29&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید قاب&nbsp; کشویی</p> <p><span style="font-size: 10pt;">نوع کاغذ : تحریر</span></p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مکارم&nbsp; شیرازی</p> <p>ناشر : پیام آزادی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 ادعیه رمضان نیم جیبی رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=ادعیه-رمضان-نیم-جیبی-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ادعیه رمضان نیم جیبی رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;ادعیه رمضان نیم&nbsp; جیبی رنگی</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز : 8.5*11.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p><span style="font-size: 10pt;">ترجمه :&nbsp;</span></p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 عود https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-اکلیل-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/عود.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 پالتویی 2جلدی قرآن و منتخب مفاتیح ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پالتویی-2-جلدی-قرآن-و-منتخب-مفاتیح-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/پالتویی 2جلدی قرآن و منتخب مفاتیح ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;پالتویی 2جلدی قرآن و منتخب مفاتیح ترمو</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 9*17&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن 60 حزبی با جعبه نفیس MDF https://mehrgift.ir/index.aspx?Product= قرآن-60-حزبی-با-جعبه-نفیس-MDF <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن 60 حزبی با جعبه نفیس MDF..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن 60 حزبی با جعبه نفیس MDF</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ :</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 مهر حلبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-باباقوری <img src='./Administrator/files/ProductPic/مهر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>تعدادی مهر نماز به صورت یکجا داخل حلب می باشد</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 تسبیح 33 دانه کریستال https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تسبیح-کریستال <img src='./Administrator/files/ProductPic/تسبیح 33 دانه کریستال.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 نهج البلاغه رحلی برشی قاب کشويی چرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=نهج-البلاغه-رحلی-برشی-قاب-کشويی-چرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/نهج البلاغه رحلی برشی قاب کشويی چرم.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;نهج البلاغه رحلی برشی قاب کشويی چرم</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 24*30 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات :751 صفحه</p> <p>ترجمه : محمددشتی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 جا سوئیچی شیشه ای https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=جا-سوئیچی-شیشه-ای <img src='./Administrator/files/ProductPic/جاکلیدی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 کتابچه زیارت ناحیه مقدسه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتابچه-زیارت-ناحیه-مقدسه <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتابچه زیارت ناحیه مقدسه.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :کتابچه زیارت ناحیه مقدسه</p> <p>قطع کتاب : جیبیرقعی</p> <p>سایز : 13.5*10&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :80 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام مهر عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 تابلو شاسی 70*50 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تابلو شاسی-70-*-50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aپوستر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 فرمان نامه برجسته قاب بازشو معطر https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=فرمان-نامه-برجسته-قاب-بازشو-معطر <img src='./Administrator/files/ProductPic/فرمان نامه برجسته قاب بازشو معطر.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;فرمان نامه برجسته قاب بازشو معطر</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 24*34&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :48 صفحه</p> <p>ترجمه : مرحوم جواد فاضل</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 نهج البلاغه پالتویی داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=نهج البلاغه-پالتویی-داخل-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/نهج البلاغه پالتویی داخل رنگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;نهج البلاغه پالتویی داخل رنگی</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 24*34&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریررنگی</p> <p>تعداد صفحات :768 صفحه</p> <p>ترجمه : کاظم ارفع</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری معطر قابدار چرم پلاک رنگی کد122 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-معطر-قابدار-چرم-پلاک-رنگی-کد-122 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری معطر قابدار چرم پلاک رنگی کد122..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزيری معطر قابدار چرم پلاک رنگی کد122</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کتابچه زیارت عاشورا و دعای توسل نیم جیبی جیبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتابچه-زیارت-عاشورا-و-دعای-توسل-نیم-جیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکتابچه زیارت عاشورا و دعای توسل.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کتابچه زیارت عاشورا و دعای توسل</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات : صفحه</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر :&nbsp;</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 حافظ رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=حافظ-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/حافظ رقعی پالتویی ترمو1.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;حافظ رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 قرآن رقعی جلد گالینگور https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رقعی-جلد-گالینگور <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رقعی جلد گالینگور.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن&nbsp; رقعي جلد گالينگور</p> <p>قطع کتاب : رقعی</p> <p>سایز : 15.5*22&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : گالینگور</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :604 صفحه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : اسوه</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 پیراهن الیاف هشت دکمه مشکی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پیراهن-الیاف-هشت-دکمه <img src='./Administrator/files/ProductPic/الیاف 8 دکمه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 9, 2020 دیوان ناصرخسرو رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=دیوان-ناصر-خسرو-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ناصرخسرو رقعی پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;دیوان ناصرخسرو رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 کلیات سعدی رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-سعدی-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات سعدی رقعی پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کلیات سعدی رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 6, 2020 صحیفه سجادیه پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=صحیفه-سجادیه-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/صحیفه سجادیه پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;صحیفه سجادیه پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز : 9.5*16 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :255 صفحه</p> <p>ترجمه : حامد رحمت کاشانی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری چرم قابدار بُرشی لیزری https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-چرم-قابدار-بُرشی-لیزری <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری چرم قابدار بُرشی لیزری.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزیری چرم قابدار بُرشی لیزری</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*25.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 پیراهن الیاف گره https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پیراهن-الیاف-گره <img src='./Administrator/files/ProductPic/الیاف گره.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 9, 2020 پیراهن الیاف تمام دکمه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پیراهن-الیاف-تمام-دکمه <img src='./Administrator/files/ProductPic/الیاف تمام دکمه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, September 9, 2020 قرآن پالتویی ترمو داخل رنگی چاپ 4رنگ https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن پالتویی ترمو داخل رنگی چاپ 4رنگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن پالتویی ترمو داخل رنگی چاپ 4رنگ.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن پالتویی ترمو داخل رنگی چاپ 4رنگ</p> <p>قطع کتاب : پالتویی</p> <p>سایز :&nbsp; 9*15.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن رحلی سلطانی نفيس ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رحلی-سلطانی-نفيس-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رحلی سلطانی نفيس ترموکاغذ تحریر جعبه دار رویداد.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رحلی سلطانی نفيس ترمو</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 33.5*25&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم (قاب بازشو)</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای (ویرایش جدید )</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 خیام نیم جیبی معطر چرمی قابدار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=خیام-نیم-جیبی-معطر-چرمی-قابدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/خیام نیم جیبی معطر جعبه دار..jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;خیام نیم جیبی معطر چرمی قابدار</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز : 15*12.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :187 صفحه</p> <p>ترجمه :</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 پیراهن تترون https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=پیراهن-تترون <img src='./Administrator/files/ProductPic/تترونپ.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 کت و شلوار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کت-و-شلوار <p></p><hr/> Tuesday, July 14, 2020 تی شرت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=تی-شرت <p></p><hr/> Tuesday, July 14, 2020 قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس لیزری بدون قاب https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس لیزری بدون قاب <img src='./Administrator/files/ProductPic/(قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس لیزری (بدون قاب 99ف.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس لیزری بدون قاب&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 24*33.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;</p> <p>ترجمه : سید کاظم&nbsp; ارفع</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 سجاده مخمل بزرگسال یک تیکه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=سجاده-مخمل <img src='./Administrator/files/ProductPic/مخمل.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن جزء 30 معطرنیم جیبی چرم https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-جزء-30-معطر-نیم-جیبی-چرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن جزء 30 معطرنیم جیبی چرم.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :قرآن جزء 30 معطرنیم جیبی چرم</p> <p>قطع کتاب : نیم جیبی</p> <p>سایز : 8*12&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 47 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 20, 2020 کتاب گنج رمضان جیبی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کتاب-گنج-رمضان-جیبی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کتاب گنج رمضان جیبی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کتاب گنج رمضان جیبی چاپ قم</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 16.5*11.5&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : شومیز</p> <p>نوع کاغذ : تحریر&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :304 صفحه</p> <p>ترجمه : رفیعی</p> <p>ناشر : هادی مجد</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن رقعی داخل رنگی با جلدهای رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-رقعی-داخل-رنگی-با-جلدهای-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن رقعی داخل رنگی با جلدهای رنگی....jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن رقعی داخل رنگی با جلدهای رنگی</p> <p>قطع کتاب : رقعی</p> <p>سایز :&nbsp; 22*15.5 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریر رنگی</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : هادی مجد</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيري قابدار سفيد پلاک نقره اي کد141 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيري-قابدار-سفيد-پلاک-نقره-اي-کد-141 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيري قابدار سفيد پلاک نقره اي کد141.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزيري قابدار سفيد پلاک نقره اي کد141</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 18*24.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : گللاسهلب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 ُسجاده صادراتی سه تیکه https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=ُسجاده-صادراتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/صادراتی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, September 8, 2020 قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس سه لت https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-کریم-جزء-30-رحلی-معطر-نفیس-سه-لت <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس سه لت 130ف.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن کریم جزء 30 رحلی معطر نفیس سه لت&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : رحلی</p> <p>سایز : 24*33.5&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : سید کاظم ارفع</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزیری قابدار چرم رنگی کد 150 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-قابدار-چرم-رنگی-کد-150 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری قابدار چرم رنگی کد 150.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری قابدار چرم رنگی کد 150</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp; &nbsp;سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : ت</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;</p> <p>تعداد صفحات :&nbsp;</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر :&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری تحرير جعبه دار سفيد پلاک رنگی 164 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-تحرير-جعبه-دار-سفيد-پلاک-رنگی-164 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری تحرير جعبه دار سفيد پلاک رنگی 164.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری تحرير جعبه دار سفيد پلاک رنگی 164</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 21*28&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات : 616 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن جیبی معطر نفیس جعبه دار https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-جیبی-معطر-نفیس-جعبه-دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن جیبی معطر نفیس جعبه دار.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن جیبی معطر نفیس جعبه دار</p> <p>قطع کتاب : جیبی</p> <p>سایز : 21*18&nbsp; سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : چرم</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری معطر جعبه دار سفيد پلاک رنگی کد89 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-معطر-جعبه-دار-سفيد-پلاک-رنگی-کد-89 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری معطر جعبه دار سفيد پلاک رنگی کد89.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری معطر جعبه دار سفيد پلاک رنگی کد89</p> <p>قطع کتاب : روزیری</p> <p>سایز :18*24&nbsp; سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه معطر</p> <p>تعداد صفحات : 434 صفحه</p> <p>ترجمه : مهدی الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 قرآن وزيری گلاسه جعبه دار چرم کد162 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزيری-گلاسه-جعبه-دار-چرم-کد-162 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزيری گلاسه جعبه دار چرم کد162.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;&nbsp;قرآن وزيری گلاسه جعبه دار چرم&nbsp; کد162</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :18*24.5 سانتیمتر<span><br /></span></p> <p>نوع جلد : تمام چرم</p> <p>نوع کاغذ : گللاسه ل طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : انصاریان</p> <p>ناشر : یاسلامی</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, September 16, 2020 قرآن جیبی عروس نفیس قابدار کشویی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن جیبی عروس نفیس قابدار کشویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن جیبی عروس نفیس قابدار کشویی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن جیبی عروس نفیس قابدار کشویی</p> <p>قطع کتاب : جیبی&nbsp;</p> <p>سایز :&nbsp; 18.5*13 سانتیمتر</p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ :تحریر لب طلا</p> <p>تعداد صفحات : 604 صفحه</p> <p>ترجمه : مکارم شیرازی</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Monday, September 7, 2020 کلیات شمس رقعی پالتویی ترمو https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=کلیات-شمس-رقعی-پالتویی-ترمو <img src='./Administrator/files/ProductPic/کلیات شمس رقعی پالتویی ترمو.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;کلیات شمس رقعی پالتویی ترمو</p> <p>قطع کتاب : رقعی پالتویی</p> <p>سایز : 24*12</p> <p>نوع جلد : ترمو</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;</p> <p>ناشر : پیام عدالت</p></p><hr/> Sunday, September 13, 2020 قرآن وزیری جعبه دار سفید 4 قل پلاک رنگی کد 68 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-جعبه-دار-سفید-4-قل-پلاک-رنگی-کد-68 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری جعبه دار سفید 4 قل پلاک رنگی کد 68.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری جعبه دار سفید 4 قل پلاک رنگی کد 68&nbsp;</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p><span>سایز : 22*27</span></p> <p>نوع جلد :&nbsp;جعبه دار سفید پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ : گلاسه 4 رنگ</p> <p>خط :&nbsp;رایانه (رسم الخط عثمان طه)</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزیری تحریر قابدار چرم پلاک رنگی کد 149 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-تحریر-قابدار-چرم-پلاک-رنگی-کد-149 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران وزیری تحریر کد149.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری تحریر قابدار چرم پلاک رنگی کد 149</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 17*25.5</p> <p>نوع جلد : چرم قابدار پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ : تحریر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزیری جعبه لپ تاپی سفید پلاک رنگی کد166 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-جعبه-لپ-تاپی-سفید-پلاک-رنگی-کد-166 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 166.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری جعبه لپ تاپی سفید پلاک رنگی کد166</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز : 23.5*30</p> <p>نوع جلد : سفید</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزیری معطر جعبه دار با آینه پلاک رنگی کد 125 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن وزیری معطر جعبه دار با آینه پلاک رنگی کد 125 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قرآن وزیری معطر جعبه دار با آینه پلاک رنگی کد 125.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :قرآن وزیری معطر جعبه دار با آینه پلاک رنگی کد 125</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p><span>سایز :&nbsp;</span></p> <p>نوع جلد :&nbsp;چرم جعبه دار با آینه پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ : معطر</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ترجمه : الهی قمشه ای</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 رحل MDF س 30*15 پلاک دار کد 174 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=رحل MDF س 30*15 پلاک دار کد 174 <img src='./Administrator/files/ProductPic/رحل174.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 قرآن وزیری جعبه لپ تاپی چرم پلاک رنگی کد 167 https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=قرآن-وزیری-جعبه-لپ-تاپی-چرم-پلاک-رنگی-کد-167 <img src='./Administrator/files/ProductPic/قران کد 167.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان محصول :&nbsp;قرآن وزیری جعبه لپ تاپی چرم پلاک رنگی کد 167</p> <p>قطع کتاب : وزیری</p> <p>سایز :&nbsp;30*23.5</p> <p>نوع جلد :جعبه لپتابی چرم پلاک رنگی</p> <p>نوع کاغذ :&nbsp;گلاسه 4رنگ</p> <p>تعداد صفحات :</p> <p>ترجمه :&nbsp;الهي قمشه اي</p> <p>خط : عثمان طه</p> <p>ناشر : هلیا</p></p><hr/> Monday, September 14, 2020 منتخب مفاتیح جیبی داخل رنگی SH https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب مفاتیح جیبی داخل رنگی SH <img src='./Administrator/files/ProductPic/منتخب مفاتیح جیبی داخل رنگی SH.jpg' height='100' width='100' /><p><p>عنوان کتاب:&nbsp;منتخب مفاتیح جیبی داخل رنگی SH<br />کد کتاب: 121752<br />قطع: جیبی <br />نوع جلد: ترمو<br />نوع کاغذ: تحریر (داخل رنگی)<br />خط: مصطفی اشرفی<br />ترجمه: الهی قمشه ای<br />سایز کتاب: 17*12.5</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020 منتخب مفاتیح جیبی داخل رنگی https://mehrgift.ir/index.aspx?Product=منتخب-مفاتیح-جیبی-داخل-رنگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/کد121753.jpg' height='100' width='100' /><p><p>&nbsp;</p> <p>عنوان کتاب:&nbsp;منتخب مفاتیح جیبی داخل رنگی چاپ قم<br />کد کتاب: 121753<br />قطع: جیبی <br />نوع جلد: ترمو جلدرنگی<br />نوع کاغذ: تحریر (داخل رنگی)<br />تعداد صفحات: 608 صفحه<br />سایز کتاب: 17.5*13</p></p><hr/> Monday, September 21, 2020